Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của 90phut tv

90phut tv là một trang web xem bóng đá trực tiếp luôn chất lượng với nội dung phong phú và mọi chức năng đều tiêu chuẩn.

service_01

Rất tốt dành cho người xem được trải nghiệm trở nên tuyệt vời và mượt mà, các điều khoản sử dụng sau đây cần tuân thủ:

Điều kiện sử dụng của người dùng với website 90phut

Môi trường dự đoán trận đấu luôn công bằng và an toàn cho tất cả người tham gia theo dõi được cam kết bởi kênh bóng đá trực tiếp 90phut tv. Dưới đây là một số điều khoản và điều kiện liên quan đến yêu cầu dự đoán trận đấu của thành viên:

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này và đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ nội dung của chúng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản, vui lòng tham khảo ý kiến ​​​​luật sư ở khu vực pháp lý của bạn.

Đã đồng ý với điều khoản sử dụng tại website 90phut

Thỏa thuận cấp phép người dùng là thỏa thuận hợp tác giữa người dùng và 90phut. Thỉnh thoảng (tức là nền tảng phát video trực tuyến 90phut hoặc website 90phut TV .

● Về việc đăng ký và đăng nhập vào nền tảng phát trực tuyến 90phut và thỏa thuận sử dụng các dịch vụ nền tảng, thỏa thuận quy định giữa nền tảng 90phut link và người dùng. "Người dùng" có thể là cá nhân hoặc pháp nhân đăng ký, đăng nhập, sử dụng và nhận dịch vụ theo thỏa thuận.

●Điều khoản thành viên Bạn phải đọc kỹ (trẻ vị thành niên cần có sự kiểm soát của phụ huynh) và hiểu đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận, đặc biệt là mọi trường hợp loại trừ hoặc giới hạn (tuyên bố từ chối trách nhiệm).

●Trách nhiệm đối với các chương trình phát sóng trực tiếp và các hạn chế về quyền truy cập của người dùng cũng như việc chấp nhận hoặc không chấp nhận thỏa thuận).

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của các quy tắc này, không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ cá cược nào tải xuống hoặc cài đặt phần mềm phân phối. Việc người dùng đăng ký, đăng nhập, sử dụng... và được xem là sẽ đồng ý với hợp đồng điều khoản của khi sử dụng website 90phut.

Điều khoản của ban quản trị đối với người dùng

Bằng cách sử dụng 90phut, tất cả mọi điều khoản và sẽ được đồng ý. 90phut cung cấp nền tảng cho người dùng các nội dung thể thao, tương tác trực tuyến cho mọi dịch vụ tại website này.

●Nếu không được chấp nhận mọi điều khoản của Thỏa thuận này, vui lòng không xem hoặc sử dụng 90phut Live Stream.

●Thỏa thuận đã được chấp nhận, và nội dung của Thỏa thuận cũng như mọi thay đổi do 90phut và Phụ lục của nó thực hiện bất kỳ lúc nào đã được hoàn toàn hiểu và đồng ý.

● Quyền lực của 90phut có thể sẽ bổ sung và cập nhật thay mọi quy tắc (hoặc chi tiết của chúng) bất kỳ lúc . Vì hiện tại mọi bổ sung, cập nhật hoặc thay đổi sẽ được thông báo trên trang web trực tiếp.

●Các quy tắc và quy định được sẽ được bổ sung và cập nhật và sửa đổi của Live Stream và có hiệu lực liền khi được công bố trên trang 90phut tv.

● Để tiếp tục sử dụng, truy cập để tham gia vào dịch vụ xem phát trực tuyến thông qua trang web phát trực tuyến và thiết bị phát trực tuyến.

● Thành viên sẽ được coi là đã chấp nhận và đồng ý với các quy tắc và quy định khi có các bản cập nhật hoặc thay đổi được công bố.

Thành viên có trách nhiệm xem xét mọi bổ sung và cập nhật của website, thay đổi theo quyết định riêng của 90phut. Có thể thông báo cho bạn về mọi áp dụng theo quyết định riêng của mình. Tuy nhiên, 90phut không có nghĩa vụ phải thông báo cho thành viên về mọi áp dụng này.

Kết luận của bài viết

90phut TV sẽ không có nghĩa vụ để thông báo với người dùng về mọi thay đổi chính sách tại website 90phut link. Bạn phải tích cực cập nhật tất cả các quy tắc của website 90phut hằng tháng. Nếu người xem không sử dụng các quyền hoặc nghĩa vụ trên thì không có quyền khiếu nại tính hợp pháp của các quy định được đề cập.

Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy